Hur blir jag kund?

Vill du bli kund hos oss kan du maila in dina uppgifter till info@hlmhyr.se. Önskar du hellre registrera dig på plats är det bara att dyka upp på en av våra depåer, så hjälper vi dig. Här hittar du våra Allmänna villkor

Hur hyr jag från HLM?

Att hyra hos oss är enkelt.

För att hyra måste du vara kund. När du är kund hos oss finns  flera sätt att hyra en maskin.

Över disk
Gå in på din närmaste depå och prata med oss. Finns maskinen på plats kan du välja mellan att ta med den på en gång, eller att få den levererad med våra lastbilar.

Via telefon
Genom att ringa din depå kan du boka en maskin. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Via mail
Vill du hellre skicka ett mail med din beställning går det också bra. Du kan välja mellan att hämta den själv eller få den levererad.

Kan jag få mer än en faktura på samma order?

Ja! Om faktura löper över flera fakturaperioder.
Exempel; om en maskinhyra löper från 7 till 22 en månad så har hyran löpt genom tre fakturaperioder. Alltså kommer det att debiteras en faktura för dagarna från 7 till 10, en faktura från 11 till 20, samt den sista fakturan mellan 21 till 22.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor kring en faktura?

Om frågan gäller innehållet på en faktura så ber vi er kontakta den depån där maskinerna har hämtats.
Gäller frågan status kring en faktura ex om den är betald, eller om inbetalning/kvittning så ber vi er kontakta ekonomiavdelningen på faktura@hlmhyr.se eller telefon till Tel: 0371 – 370 80

Jag har fått en påminnelse av er, vad betyder det?

Vi skickar ut en betalningspåminnelse om vi saknar betalning mot en faktura som har hunnit förfalla.

Kan jag få påminnelse skickat till mig via e-post?

Ja vi skickar påminnelser både via e-post och per post.

Hur skickar vi fakturor?

Vi vill i första hand skicka våra fakturor elektroniskt. Vi behöver därför att ni meddelar oss er elektroniska adress, även VAN-operatör. Om ni ej har möjlighet att ta emot elektroniska fakturor finns möjlighet att vi skickar fakturor som PDF format till angiven e-post samt i pappersformat skickat till en fysisk adress.

När skickar vi fakturor?

För HLM Sverige så fakturerar vi majoriteten av kunderna tre gånger i månaden. Med brytpunkt vid den 10, 20 och sista varje månad.

Behöver du göra en stöld- eller skadeanmälan?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada. Här hittar du våra försäkringsvillkor: HLM Hyresförsäkring


Hur kan jag minska risken för stöld?

Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid låsa in egndom i en lokal eller inhägnad, eller låsa fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas när du inte bevakar den.

Har du råkat ut för skada eller stöld?

Om skada eller stöld inträffar, kontakta snarast din närmaste HLM depå. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

Behöver du använda din försäkring?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada. Undantag i försäkringen finns. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.

Trafikförsäkring

Från och med 2024-01-01 har vi infört en avgift för trafikförsäkring (1% av hyresbeloppet) på grund av att den endast kan tecknas av maskinägaren. Denna avgift gäller endast för de kunder som har valt att avstå den ordinarie hyresförsäkring.

Hur skickas faktura till HLL?

Skicka faktura som E-faktura eller som PDF-faktura

Vi tar emot fakturor som E-faktura eller PDF-faktura. Alla fakturauppgifter måste vara med för att fakturan ska tas emot av vårt system. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt nedan. Vid frågor gällande fakturering vänligen kontakta info@hlmhyr.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Fakturaadress:

—————————————

HLM Sverige AB (Org. 559434-9358)

HLM Sverige AB
Balkvägen 1
333 32 Smålandsstenar

Fakturor skickas via E-faktura eller som pdf till nedan adresser

E-faktura

Vi tar emot e-fakturor via VAN-operatören Creditflow med mottagarinformation

  • Företagsnamn                       HLM Sverige AB
  • Elektronisk adress                5594349358
  • VAN-operatör                       InExchange

PDF-fakturor mailas till            5594349358@autoinvoice.se

—————————————

Var skickar jag fakturan?

Vi ser gärna att fakturor skickas som PDF via e-post. E-posta PDF-fakturan direkt till respektive bolag. Observera att det får endast vara en faktura per PDF samt att skannad PDF inte accepteras. Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturor till avsändaren vid avsaknad av uppgifter enligt ovan. Mailadressen hittar du under din depå. Hittar du inte kan du kontakta info@hlmhyr.se (det går inte att skicka fakturor till denna adress).

Vilken information ska finnas på fakturan?

När du skickar fakturor till HLM är det viktigt att rätt information finns med.

På fakturan ska rätt bolagsnamn, referens (vem på HLM som gjort beställningen), märkning med depådummer (5 siffror), samt din referens (namn och nummer till den person hos er som ansvarar för ordern).