* Denna produkt eller motsvarande kommer levereras

Typ: Genie 1330 (GS1330)