SERVICE & UNDERHÅLL

Att snabbt vara på plats och lösa problemet är av högsta vikt för oss

HLM SERVICE

Hur allt startade

Vår uthyrningsverksamhet startade genom att vi ville ha maskiner och liftar tillgängliga, för att kunden inte skulle stå utan maskin i de fall då större reparationer eller underhåll behövde utföras. Verksamheten växte stadigt och fler maskiner inskaffades för uthyrning.

Med tiden insåg vi att uthyrningen blivit en stor del av vår ursprungliga verksamhet i HLM Service,  därför startade vi, Peter, Louise och Markus tillsammans, systerbolaget HLM Hyrmaskiner.

I samband med starten av det nya bolaget har vi utökat vårt sortiment på uthyrningsmaskiner till att omfatta byggsidan också.

HLM Service är fortfarande vår grundpelare och vårt arbete fortsätter på samma sätt som tidigare, att tillhandahålla försäljning, service och reparationer av truckar, liftar och entreprenadmaskiner.